Σχετικά με την έρευνα

Το ζήτημα της στέγασης στην Ελλάδα έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης ερευνητικής δουλειάς, που έχει αναδείξει σε βάθος τα ιδιαίτερα διαχρονικά χαρακτηριστικά και τις πολλαπλές διαστάσεις του εν λόγω ζητήματος στη χώρα, καθώς επίσης τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως οι αυξανόμενες ανισότητες ως προς την πρόσβαση του πληθυσμού σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική κατοικία, γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται διεκδικήσεις και διατυπώνονται πιθανές λύσεις.

Η στέγαση, βασική ανθρώπινη ανάγκη και θεμελιώδες δικαίωμα, αναδεικνύεται σήμερα σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα. Η ιστοσελίδα “Στέγαση360” παρουσιάζει τη σχετική υπάρχουσα γνώση και σύγχρονη συζήτηση με εύληπτο τρόπο, με στόχο να γίνουν κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι πολλαπλές διαστάσεις και η έκταση του προβλήματος με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία.

Η ιστοσελίδα καλύπτει 9 θεματικές, οι οποίες παρότι διακριτές συνιστούν στην πράξη ένα ενιαίο σύνολο: ενοίκια, βραχυχρόνιες μισθώσεις, κερδοσκοπία και χρηματιστικοποίηση, κενά διαμερίσματα, στέγαση των νέων, ιδιοκατοίκηση, ενεργειακή φτώχεια, ευάλωτες ομάδες και αστικός χώρος. Στο μέλλον και εφόσον προκύψει ανάγκη, υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού της με επιπλέον θεματικές.

Σε συνδυασμό με το “Κείμενο Πολιτικής: για το Δικαίωμα στην Οικονομικά Προσιτή Ενοικιαζόμενη Κατοικία”, στόχος είναι να ανοίξει ένας εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος, για την διερεύνηση των αναγκαίων και κατάλληλων απαντήσεων στην τρέχουσα στεγαστική κρίση, που θα θέσουν τις βάσεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία για όλες και όλους.

Στεφανία Γυφτοπούλου Ερευνητική Ομάδα

Αρχιτέκτονας, με μεταπτυχιακό στην Αστική Ανάπτυξη (UCL). Η δουλειά της επικεντρώνεται σε θέματα πόλης και κατοικίας αλλά και στο ρόλο των πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιθωριοποίησης και των ανισοτήτων. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνη έργων υποδομών και στέγασης σε προσφυγικές δομές της Αττικής και στην πόλη της Αθήνας. Ήταν υπεύθυνη του πυλώνα Στέγασης στο τριετές ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα Curing the Limbo του δήμου Αθηναίων που χρηματοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) της Ευρωπαικής Ένωσης. Αυτή την περίοδο εργάζεται στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα CULTURAL H.ID.RA.N.T. του δήμου Χαλανδρίου που πραγματεύεται τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω της οργανικής ένταξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου στην καθημερινότητα της πόλης.

Δημήτρης Μπαλαμπανίδης Ερευνητική Ομάδα

Διδάκτορας Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία-Χωροταξία (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ) και πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ). Το έργο του εστιάζει στη στέγαση και την επιχειρηματική δραστηριότητα των μεταναστών, τους εθνοφυλετικούς στεγαστικούς διαχωρισμούς και τη διεθνοτική συνύπαρξη, καθώς επίσης τις στεγαστικές πολιτικές, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στο Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού (ΕΜΠ), στο ερευνητικό εργαστήριο UMR Géographies-Cités (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS) και στη Γαλλική Σχολή Αθηνών (EfA).

Εύα Παπατζανή Ερευνητική Ομάδα

Ερευνήτρια και Υπ. Διδάκτωρ στις σπουδές της πόλης και της μετανάστευσης (Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας, ΕΜΠ). Το ερευνητικό της έργο εστιάζει στις γεωγραφίες της μεταναστευτικής και προσφυγικής εγκατάστασης, τον παρατεταμένο εκτοπισμό και τη μεταναστευτική κινητικότητα, σε ζητήματα διεθνοτικών συναντήσεων, σχέσεων και μικρο-διαχωρισμών στον αστικό χώρο, καθώς και σε θέματα στέγασης. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε διεθνή και εθνικά προγράμματα στο ΕΜΠ, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΑΠΘ), στο Τμήμα Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ).

Δήμητρα Σιατίτσα Ερευνητική Ομάδα

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Διδάκτορας τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας (ΕΜΠ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Αστική κουλτούρα (Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Καταλονίας) και πτυχίο Αρχιτέκτονα-Μηχανικού (ΕΜΠ). Η δουλειά της επικεντρώνεται σε θέματα πόλης και κατοικίας, χωρο-κοινωνικών ανισοτήτων, δημόσιων στεγαστικών πολιτικών και πολιτικών για την πόλη, εναλλακτικών εγχειρημάτων και κοινωνικών κινημάτων, με έμφαση στη Νότια Ευρώπη. Έχει συνεργαστεί σε έρευνες στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει εργαστεί στον τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης στο Υπ. Εργασίας. Είναι μέλος ερευνητικών δικτύων και ομάδων.

Roleplay Δημιουργία ιστοσελίδας