ιδιοκατοίκηση

6. Ιδιοκατοίκηση

Η ιδιόκτητη κατοικία στην Ελλάδα αποτέλεσε διαχρονικά μία κοινωνικά διαδεδομένη οικογενειακή πρακτική. Όμως, στα χρόνια της κρίσης, η δραματική αύξηση του στεγαστικού κόστους μετέτρεψε το «κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας» σε δυσβάσταχτο βάρος.

Πρωτοβουλία για τη διερεύνηση μοντέλων συνεταιριστικής κατοικίας στην Αθήνα.