ενοίκια

1. Ενοίκια

Η δυσανάλογη αύξηση των τιμών των ενοικίων σε σχέση με τα εισοδήματα και οι αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές/ριες για πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία, αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της περιόδου. Τα αίτια του φαινομένου είναι σύνθετα και αφορούν τόσο συγκυριακούς, όσο και δομικούς παράγοντες.

Ποσοστό νοικοκυριών που κατοικεί σε ενοίκιο στην Αττική

Μεταβολή τιμών ενοικίασης στην Αθήνα, 2017-2021.

Πηγή RE/MAX

Χάρτης καλών πρακτικών στην Ευρώπη