χρηματιστικοποίηση

3. Κερδοσκοπία και χρηματιστικοποίηση

Ενώ η πρόσβαση σε προσιτή και αξιοπρεπή κατοικία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, εντείνεται η κερδοσκοπική εκμετάλλευση των οικιστικών ακινήτων. Αντί να αντιμετωπίζεται ως βασικό κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα, η κατοικία μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα, επενδυτικό προϊόν και όχημα κερδοσκοπίας και πλουτισμού.

Πόλεις Προς Ενοικίαση: Πώς οι κερδοσκόποι του real estate
επιτίθενται στην κατοικία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
[Διαθέσιμοι υπότιτλοι στα ελληνικά]