αστικός χώρος

9. Aστικός χώρος

Παρά τις σημαντικές επιπτώσεις των αστικών παρεμβάσεων στη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής κατοικίας, η πολεοδομική πρακτική στην Ελλάδα παραμένει αποσπασματική εστιάζοντας κυρίως σε έργα αισθητικής αναβάθμισης του αστικού χώρου.