ευάλωτες ομάδες

8. Ευάλωτες ομάδες

Τα τελευταία χρόνια όξυνσης των ανισοτήτων και των διακρίσεων, ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, διευρύνονται οι ευάλωτες ομάδες που βιώνουν έλλειψη στέγης στην οποία δεν περιλαμβάνεται μονάχα η αστεγία αλλά και ευρύτερες, και όχι πάντα ορατές, μορφές στεγαστικής επισφάλειας.