ενεργειακή φτώχεια

7. Ενεργειακή φτώχεια

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, πλήττει περίπου 54 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία. Η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και όχι στους λόγους για τους οποίους η κατανάλωση είναι τόσο υψηλή, γεγονός που αποτελεί μια από τις αιτίες που συμβάλλουν στην κλιματική κρίση.

Χαρτογράφηση ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα.